User description

Phan Thị Hồng Hà hiểu rõ về du lịch Đà Lạt là sáng lập viên của moccasinbendpark .org. http://wiki.uc.ac.id/index.php?title=_Phan_Th_Hng_H của mình chuyên viết về du lịch Đà Lạt và các địa điểm du lịch khác tại Việt Nam. Đà Lạt là điểm đến du lịch hấp dẫn với nhiều quán ăn ngon, địa điểm đẹp nên thơ.