User description

https://www.zotero.org/groups/2681164/phanthihongha864 Thị Hồng Hà thường viết về du lịch Đà Lạt là người lập của moccasinbendpark .org. Blog moccasinbendpark của mình chuyên nói về du lịch Đà Lạt và các địa điểm du lịch khác ở Việt Nam. Đà Lạt là điểm đến du lịch hấp dẫn với nhiều quán ăn ngon, địa điểm đẹp nên thơ.