User description

Seperti yang kita tahu, Kingdom Hewan ataupun Kingdom Animalia terdiri mulai 2 grup besar. Kelompok pertama ialah kelompok Vertebrata yang cirinya memiliki urat belakang. Macam kelompok itu memiliki 5 kelompok yang lebih mungil lagi. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok invertebrata adalah species kelompok fauna yang tidak memiliki tulang tamat. Bentuknya bermacam2,, ada yang lunak, tersedia yang kakinya berbuku-buku ataupun ada yang tubuhnya berpori pori yang disebut porifera. Invertebrata swasembada memiliki 8 jenis filum yang berbeda-beda tergantung daripada bagaimana potongan tubuh hewan mereka. Kali ini, aku akan membahas beberapa filum yang demi Anda ketahui lebih lanjut. Bersama-sama ialah daftarnya.Yang perdana ialah porifera. https://nusabudidaya.com/klasifikasi-porifera-dan-contohnya/ ini punya lubang-lubang mendalam pada tubuhnya yang mampu dilewati oleh air. Filum ini adalah makhluk multisel yang paling dasar dan pertama. Lazimnya ditemukan pada air, kebanyakan di larutan laut. Untuk klasifikasi porifera sendiri berisi dari 3 kelas ialah Calcarea, Hexactinellida, dan Demospongiae.Yang kedua adalah Coelenterata. Diambil dari bahasa Yunani, Coilos yang artinya ruang dan enteron yang berguna usus. Coelenterata sendiri merupakan hewan yang memiliki jasad berongga. Terdiri dari 3 kelas, adalah Hydrozoa, Scyphozoa dan Anthozoa. Contoh terkenalnya adalah ubur-uburFilum ke-3 ialah filum Platyhelminthes. Nama filum itu diambil atas bahasa Yunani, yaitu Platys yang bermanfaat pipih & helminthes yang artinya cacing. Namanya tunggal menggambarkan sosoknya yang betul2 berupa cacing pipih. Filum itu terbagi jadi 3 kualitas yaitu Turbellaria, Cestoda & Trematoda.Filum yang keempat yaitu Filun Nemathelmintes. Nema sendiri diambil dari bahasa Yunani, Nemathos artinya ialah benang. Jadi Nemathelmintes berarti cacing untai. Bentuk tubuhnya ialah silindris serta bersegmen. Klasifikasinya sendiri terdiri atas Nematoda dan juga Nematophora.Di rangkaian kelima ialah filum Annelida. Namanya berisi dari dua kata mulai bahasa Latin, Annulus yang artinya merupakan cincin. Annelida sendiri merupakan nama filum bagi cacing yang tubuhnya memiliki ruas-ruas layaknya sendi. Terdiri atas tiga mutu yaitu Mutu Polychaeta, Oligochaeta, serta Hirudinae.Filum nomor enam adalah filum Mollusca. Dari norma latin Molluscus yang mempunyai lunak. Mulai artinya pula, sudah menggambarkan bagaimana susunan hewan ini. Hewan berikut bertubuh rusak, terkadang bisa bercangkang ataupun tidak. Terdiri dari lima kelas, ialah kelas Polyplacophora, Gastropoda, Bivalvia, Schapoda serta Chepalopoda. Contoh terkenal ialah cumi, lengkitang, dan kunau.Filum ketujuh adalah filum Arthropoda, tersusun dari 2 kata ialah Arthron yaitu ruas & podos yang berarti suku. Ciri khasnya adalah mempunyai kaki yang berbuku-buku. Tersedia 5 perenggan di filum ini adalah Crustacea, Chilopoda, Diplopoda, Arachnoida, dan Insecta.Filum yang terakhir ialah Echinodermata. Atas kata Echinos yang berarti duri bersama derma yang artinya risa. Berarti, fauna ini memiliki kulit yang berduri. Klasifikasinya terdiri mulai Ophiuroidea, Holothuroidea, Crinoide, Echinoidea dan Asteroidea.Nah, itulah tadi perkataan 8 filum invertebrata mulai dari pengertian dan klasifikasi porifera hingga echinodermata. Untuk filum Chordata, dengan kita teliti di saluran yang lain sungguh. Tetap energi belajar.